adv top

tẩy lông nách

Thuốc tẩy lông nách

Thuốc tẩy lông nách

Câu hỏi : Không hiểu sao những sợi lông vùng nách của em mọc khá nhanh . Cứ sau vài ngày , những sợi lông đã trở nên dài cứng và khá rậm rạp . Em ...

Các tin khác