adv top

nấm âm đạo

‘Đối phó’ với nấm mọc vùng kín

‘Đối phó’ với nấm mọc vùng kín

Nhiễm nấm âm đạo là một trong những dạng viêm nhiễm vùng kín khá phổ biến. Nhiễm nấm âm đạo là một trong những dạng viêm nhiễm vùng kín khá phổ biến, do một loại nấm có ...

Các tin khác